Pohjatutkimukset

Pohjatutkimukset

 • Painokairaukset
 • Tärykairaukset
 • Siipikairaukset
 • Porakonekairaukset
 • Heijarikairaukset
 • Puristinheijarikairaukset
 • CPTU-kairaukset
 • Näytteenotot
 • Pohjavesiputkien asennukset

Maalaboratorio

 • Peruskäsittely
 • Vesipitoisuuden määritys
 • Rakeisuuden määritys

Maaperätutkimusten pohjalta laaditaan yksityiskohtaiset perustamistapalausunnot, joista selviää maan kantavuus ja siihen sopiva perustamistapa. Lausunnot toimitetaan asiakkaille aina sekä paperiversiona että digitaalisessa (PDF) muodossa. Tonttikohtaiseen pohjatutkimukseen sisältyy aina tarvittavat mittaukset (maastomalli / dwg).

Esimerkki tutkimuskartasta (1)

Esimerkki tutkimuskartasta (2)