Mittaukset

Mittaukset

  • Paalumittaukset
  • Tarkemittaukset
  • Maastomallit
  • Rakennusmittaukset
  • Massalaskennat
  • Hallinnanjakokartat (laskenta)
  • Puustokartoitukset

Laadukkaat mittauslaitteistot sekä -ohjelmistot yhdistettynä osaaviin ihmisiin pitävät huolen mittaustulosten paikkansapitävyydestä.

Mittaukset suoritetaan pääasiassa käyttäen äärimmäisen tarkkaa GPS-paikanmääritystä, jossa koordinaatit mitataan satelliittien lähettämän signaalin perusteella. GPS-mittauksissa käytämme koko maan kattavaa VRS-verkkoa.

Esimerkki maastomallista